För alla som
ska ta över världen

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns engagemang sträcker sig längre än till försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling. Vi vill ge tillbaka till våra ägare, tillika kunder, genom att aktivt jobba för en positiv och hållbar utveckling av vårt närområde. Målet med vårt lokala samhällsengagemang är att fler unga ska få ta del av ett innanförskap i samhället. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på olika sätt stärker barn och ungdomar. Som hjälper dem att växa upp som trygga, friska och ansvarstagande individer som tror på sig själva och framtiden. Redo att ta över världen och forma den till en ännu bättre plats för oss alla. Är du kommunal tjänsteman, rektor eller pedagog som önskar att vi kunde hjälpa till i din kommun eller stadsdel? Kontakta oss här.

För alla som
ska ta över världen

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns engagemang sträcker sig längre än till försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling. Vi vill ge tillbaka till våra ägare, tillika kunder, genom att aktivt jobba för en positiv och hållbar utveckling av vårt närområde. Målet med vårt lokala samhällsengagemang är att fler unga ska få ta del av ett innanförskap i samhället. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på olika sätt stärker barn och ungdomar. Som hjälper dem att växa upp som trygga, friska och ansvarstagande individer som tror på sig själva och framtiden. Redo att ta över världen och forma den till en ännu bättre plats för oss alla. Är du kommunal tjänsteman, rektor eller pedagog som önskar att vi kunde hjälpa till i din kommun eller stadsdel? Kontakta oss här.

Nu delar vi ut 200 miljoner i återbäring till våra kunder

Nu delar vi ut 200 miljoner i återbäring till våra kunder

Ökat självförtroende genom
höjda betyg

Med Läxhjälpen hjälper vi unga att klara skolan.

Belton skapar en
trygg skolmiljö

”Generation ensam” känner oro för framtiden

Vår undersökning visar att 35 procent av de unga saknar stöd i sitt skolarbete.

”Generation ensam” känner oro för framtiden

Vår enkät visar att många unga tvivlar på att de kommer uppnå sina drömmar.

”Jag ska fortfarande bli  bäst i världen”

Fotbollsproffset Hedvig Lindahl om drömmar och att tro på sig själv.

Havskunskap
på schemat

Aktivt arbete
mot mobbing

Bred sponsring av sport

Främjad hälsa genom inkluderande lek

 Vad krävs för att
mina drömmar ska blir verklighet?

 Snällsäkra dina knapptryck

 Snällsäkra dina knapptryck